Upozornění: Ke zjištění aktuálního stavu je nutné provést refresh (obnovení) stránky. Ve většině prohlížečů je to funkční klávesa F5.

Předpokládaný čas odbavení nelze uvést z důvodu různé časové náročnosti při odbavování jednoho klienta. Online rezervace nejsou v části "Aktuální fronta" uváděny.


aktuální stav vyřizování klientů

Kategorie Aktuálně odbavované číslo Počet čekajících
TP, ZTP, ZTP/P 000 0
OP-příjem 061 0
OP-výdej 251 0
CD-příjem 442 0
CD-výdej 602 0